Reviderte forsikrifter for boliglån fra Finasdepartementet

I juni 2015 vedtok Finansdepartementet en forskrift om krav til nye boliglån. Regelverket var basert på eksisterende retningslinjer for boliglån. Endringene trådte i kraft fra 1. juli 2015 og utløp 31. desember 2016 og har siden den gang hatt få endringer. Finansdepartementet utvidet og endret forskriften 14. desember 2016 men beholdte stort sett de samme lånerammene. Sist gang loven ble revidert var 1. januar 2017 og gjaldt frem til 30. juni 2018.

Den 28. februar 2018 utstedte Finansdepartementet en offentlig høring på anbefaling fra Finansdepartementet om å utvide boliglån forskriften med noen tilpasninger. Den offentlige høringen avsluttet 11. april 2018.

Reviderte forsikrifter for boliglån

Ingen store endringer for låntakere

Nye forskrifter ble nylig vedtatt fra finansdepartementet om krav til bankene om opplåning og nyetablering av boliglån. Men for oss forbrukere er det lite endringer. det skilles også mellom lån i Oslo området og i resten av Norge. dette er for å dempe oppkjøp av sekundær bolig i hovedstaden, men regelverket ser ikke ut til å hatt stor påvirkning i markedet. Her får du en oppdatering på regler som vil gjelde frem til 31. desember 2019.

Reviderte forsikrifter for boliglån
  • Låntakerens totale gjeld forblir på fem ganger lånerens brutto årlige inntekt i den nye forskriften. Videre beholder de gjeldsgraden på 85 % av boligens verdi på bosted og opplåning/sekundær bolig vil grensen bli beholdt på 60 %. Ønsker man altså å låne opp på eksisterende bolig, får man ikke ta ut mere enn 60% av boligens verdi i kapital. Ønsker du å kjøpe bolig for utleie eller av andre årsaker trenger sekundærbolig, gjelder samme regel for opplåning.
  • Betjeningevne for lån skal som tidligere beregnes på en rente på 5 % for å ta høyde for eventuelle renteøkninger med belåning over 60 % av boligens verdi. Bankene har lov til å avvike noe fra disse reglene. Utenfor Oslo har de et slingringsmonn på 10%, men innenfor Oslo beholdes grensen på 8%.
  • Da den tidligere forskriften ble vedtatt i desember 2016, innførte Finansdepartementet krav som gjaldt spesifikt for Oslo området. Her ble det blant annet lagt et tak på 60% på en sekundær bolig mindre rom for avvik i forhold til resten av landet. Kravene vil fortsatt gjelde frem til neste høring. De håper at denne politikken vil dempe kjøp av sekundærbolig i hovedstaden, men så langt ser det ikke ut til at markedet har hatt noe effekt av dette.