Ferratum Oyj: Grupa Ferratum ogłasza nowe nominacje na stanowiska kierownicze

  • Dyrekcja została wzmocniona poprzez mianowanie kluczowych szefów działów
  • Dr Clemens Krause, Dyrektor Finansowy, podejmuje dodatkowe obowiązki w zakresie zarządzania ryzykiem

Helsinki, 19 września 2018 r. — Ferratum Oyj (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS) („Ferratum” lub „Grupa”) z przyjemnością ogłasza znaczne wzmocnienie zespołu dyrektorów, promując ośmiu członków na wysokie stanowiska kierownicze, oprócz sześciu obecnych członków.

Adam Tönning, Kierownik Działu Planowania i Analiz Finansowych, Outi Ellilä, Kierownik Działu Marketingu i Obsługi Klienta; Scott Donnelly, Dyrektor Działu Business SME Lending; Kristjan Kajakas, Dyrektor Działu Kredytów Odnawialnych, Antti Kumpulainen, Dyrektor Działu Kredytów Ratalnych; Marius Solescu, Kierownik Działu Zasobów ludzkich; Sami Kalliola, Kierownik Działu Partnerstw Strategicznych; oraz Emmi Kyykkä, Zastępca Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich, która dołączyła do zespołu Dyrektorów z dniem 12 września 2018 r.

Dzięki ponad 40-letniemu, łącznemu doświadczeniu w Grupie, osoby te odegrały kluczową rolę w historii rozwoju Ferratum, a awanse zapewnią pełną, zbiorową integrację wiedzy na temat codziennych operacji, do zespołu dyrektorów.

Ponadto, dr Clemens Krause, dyrektor finansowy, przejmie nowe, dodatkowe obowiązki jako Dyrektor ds. Ryzyka. Będzie on nadal pracował w zespole dyrektorów, wraz z obecnymi członkami: Jorma Jokela, Założycielem i Dyrektorem Generalnym Grupy; Lea Liigus, Szefem Działu Prawnego i Zgodności; Ari Tiukkanen, Szefem Operacji; Saku Timonen, Dyrektor ds. Handlowych i Jussi Mekkonen, Dyrektorem Naczelnym Ferratum Bank.

Rozbudowany zespół dyrektorów będzie odpowiedzialny za kierowanie Grupą i dostarczanie kluczowych inicjatyw pod kierownictwem Jormy Jokela.

Jorma Jokela skomentował:

„Nasze dzisiejsze ogłoszenie jest świętem i uznaniem głębi i różnorodności talentów w Ferratum. Przez 13 lat byliśmy dochodowym, rozwijającym się biznesem i nie byłoby to możliwe bez niestrudzonych wysiłków każdego działu biznesowego i utalentowanych osób, które kierują tymi zespołami. Czekam na poradę i radę, jaką ta kombinacja osób wniesie do zespołu dyrektorów, kontynuując naszą podróż. ”

KONIEC

Uwagi dla Redaktorów

Jednostki biznesowe Ferratum

Dział Kredytów Odnawialnych to linia produktów Credit Limit, w Grupie Ferratum. Dział Kredytów Ratalnych składa się z linii produktów Micro Pożyczki, Pożyczki Plus i Prime-pożyczki (Micro Loans, Plus Loans oraz Primeloans)

Profile naszych nowych dyrektorów wyższego szczebla:

Adam Tönning jest Szefem Działu Planowania Finansowego i Analizy (FP & A) Ferratum Group. Po dołączeniu do Grupy w 2010 r., Jego głębokie zainteresowanie biznesem doprowadziło do szybkiego rozszerzenia obowiązków w zakresie marketingu i zarządzania projektami specjalnymi. Adam z sukcesem przeprowadził pierwszą w Europie działalność depozytową Grupy w 2012 r. I uruchomił działalność w zakresie udzielania pożyczek w Norwegii w 2015 r. Później, specjalizując się w finansach, przejął on rolę Regionalnego Menedżera Finansowego w regionie Zachodnim, w 2014 r., Po czym utworzył jednostkę ds. Planowania finansowego i analizy w 2016 r. Głównym obowiązkiem Adama jest ciągłe usprawnianie w ramach planowania operacyjnego i kapitałowego.

Outi Ellilä jest szefem działu marketingu i obsługi klienta. Od roku 2016 jest częścią Ferratum Group. Outi specjalizowała się w marketingu opartym na danych przez całą swoją karierę, wcześniej pracując w Google i Isobar Finland (część Dentsu Aegis Network). Outi posiada rozległą wiedzę na temat marketingu zintegrowanego i doświadczeń klientów, a także stale prowadzi oparte na danych, kampanie marketingowe z klientami, poprzez wszystkie rynki Ferratum. Outi odpowiedzialna była również za pomyślne wprowadzenie nowej marki korporacyjnej Ferratum, w 2017 roku.

Scott Donnelly jest dyrektorem działu ds. Kredytów w Ferratum Group. Przystępując w 2012 roku jako kierownik ds. Danych w firmie Ferratum, Scott opracował modele scoringowe i narzędzia do analizy danych, które były wykorzystywane we wszystkich liniach biznesowych Grupy. Scott rozpoczął działalność w zakresie udzielania pożyczek w 2015 r., w międzyczasie prowadząc dział rentowności. Dywizja ta obecna jest teraz na ośmiu globalnych rynkach na świecie. Głównym celem Scotta jest ciągłe rozszerzanie działalności w zakresie udzielania pożyczek, głównie poprzez lepszą ocenę zdolności kredytowych na istniejących rynkach, jak i również ekspansja na nowe. Przed dołączeniem do grupy, Scott był Senior Business Managerem w Benedict and Associates.

Marius Solescu jest Szefem Działu Kadr i członkiem Grupy Ferratum od 2013 roku. W oparciu o centralną funkcję Ferratum w Berlinie, kieruje on wszystkimi inicjatywami związanymi z zasobami ludzkimi, w tym transformacją biznesu i kultury oraz dobrostanem pracowników i rozwojem talentów. Przed objęciem obecnej funkcji Marius kierował udanym wprowadzeniem marki Ferratum na rynek Rumuński, w 2014 roku. Wcześniej, Marius zajmował szereg stanowisk kierowniczych w dziale bankowości detalicznej Raiffeisen Bank Romania.

Sami Kalliola jest szefem strategicznych partnerstw w Ferratum Group, odpowiedzialnym za strategiczne partnerstwo wszystkich produktów i usług Ferratum, przede wszystkim na nowych i wschodzących rynkach. Podczas dwuletniej pracy w grupie Ferratum, Sami odegrał wiodącą rolę w krajowych wprowadzeniach Ferratum w Brazylii i Nigerii, a także zapewnił partnerstwo z Thomas Cook Money, spółką oferującą usługi bankowości mobilnej Thomas Cook. Przed dołączeniem do Ferratum, Sami pracował w branży telekomunikacyjnej jako CEO firmy Swissphone Carrier AG w Szwajcarii.

Kristjan Kajakas jest dyrektorem działu kredytów odnawialnych w Grupie Ferratum. Dołączając do grupy w 2010 roku, Kristjan początkowo zajmował się zarządzaniem projektami i rozwojem produktów, a następnie zajmował pozycję Zastępcy Szefa Regionów na Europę Wschodnią. Kristjan znalazł się w centrum pomyślnego wzrostu Credit Limit, który obecnie stanowi prawie połowę przychodów Grupy. Teraz skupi on swoje wysiłki na pobudzeniu sekcji pożyczek odnawialnych. Przed dołączeniem do Ferratum, Kristjan był klientem wykonawczym AS SEB Pank.

Antti Kumpulainen jest dyrektorem działu kredytów ratalnych (Mikropożyczek, Pożyczek Plus i Prime-pożyczek) w Ferratum Group, oraz Dyrektorem Handlowym. Dołączając do zespołu w roku 2016, wcześniej pełnił funkcję Dyrektora ds. Ryzyka w Elisa Financial Mobile i Dyrektora Departamentu w Ab Compass Oy Ltd. Antti posiada pełne oraz głębokie zrozumienie obsługi bankowości mobilnej i płatności. Był on głównym członkiem Ferratum w zakresie rozwoju i posiada rozległy wgląd w działalność kredytową Grupy. Antti będzie nadal napędzać rozwój działu kredytów ratalnych, opracowując indywidualne pożyczki dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Emmi Kyykkä jest zastępcą szefa ds. Relacji z inwestorami w Ferratum Group, będąc odpowiedzialną za komunikację na rynkach kapitałowych oraz program zaangażowania inwestorów w Grupę. Posiadając doświadczenie w zarządzaniu komunikacją korporacyjną i posiadając wsparcie Dyrektora Generalnego — Jorma Jokela or roku 2014, Emmi charakteryzuje rozległa wiedza na temat priorytetów i celów Ferratum. Emmi odpowiedzialna będzie za komunikację finansową i rozwój relacji inwestorskich. Przed dołączeniem do Ferratum, Emmi zajmowała kierownicze stanowiska w sprzedaży.

Informacje o firmie Ferratum Group:

Ferratum Group jest międzynarodowym dostawcą bankowości mobilnej oraz cyfrowych kredytów konsumenckich, pożyczek dla małych firm, dystrybuowanych i zarządzanych przez urządzenia mobilne. Założona w 2005 r. I mająca siedzibę w Helsinkach w Finlandii, Ferratum szybko się rozwinęła i działa w 25 krajach w całej Europie, Afryce, Południowej i Północnej Ameryce oraz w regionie Azji i Pacyfiku.

Jako pionier technologii cyfrowej i mobilnej usług finansowych, Ferratum znajduje się w czołówce rewolucji bankowości cyfrowej. Ferratum Mobile Bank, uruchomiony w 2016 roku, to innowacyjna platforma bankowości mobilnej oferująca szereg usług bankowych, w tym płatności cyfrowe w czasie rzeczywistym oraz przelewy w ramach jednej aplikacji. Funkcja ta jest obecnie dostępna na pięciu rynkach europejskich. Prowadzona przez jej założyciela, Jormę Jokelę, Ferratum posiada około 2 milionów aktywnych i byłych klientów, którym przyznano jedną lub więcej pożyczek (na dzień 30 czerwca 2018 r.).

Grupa Ferratum jest notowana na Prime Standard of Frankfurt Stock Exchange pod symbolem „FRU”.