"Vi tar ej kontanter"- skyltar skapar oro i Sverige över att det gått för långt

Amanda Billner

Skyltar med budskapet ’Vi tar ej kontanter’ blir en allt vanligare syn i affärer och på matställen över hela Sverige, allt eftersom betalningar mer och mer sker digitalt och via mobil.

Men den fart som kontanterna avvecklas i har skapat oro hos myndigheterna. En pågående och omfattande översyn av centralbankens lagstiftning tar just nu en särskild titt på situationen, med en delårsrapport som förväntas klar redan till sommaren.

’Om utveckling med avveckling av kontanter går för fort så kan de bli svårt att bibehålla infrastrukturen för att hantera kontanter’, säger Mats Dillen, chefen för den parlamentariska granskningen. Han nekade dock till att ge mer detaljer kring de typer av förslag som skulle kunna inkluderas i rapporten.

Sverige anses brett vara det mest kontantfria samhället på planeten. Många av landets banker har slutat hantera kontanter och många butiker, museum och restauranger accepterar nu endast kort eller mobilbetalningar. Men det finns nackdelar då många människor, och speciellt den äldre generationen, inte har tillgång till det digitala samhället.

’Det kan leda till en negativ spiral vilket kan hota den kontanta infrastrukturen’ säger Dillen. ’Det är den här typen av problem som vi tittar närmre på”

Försvinnande kontanter

Värdet av svenska sedlar och mynt i cirkulation har sjunkit till lägsta nivån sen 1990

Källa: Svensk Statistik

Förra året sjönk mängden kontanter i cirkulation i Sverige till den lägsta nivån sedan 1990. Detta är mer än 40% skillnad sedan toppnivåerna år 2007. Nedgångarna under 2016 och 2017 slog alla rekord.

En årlig undersökning av Insight Intelligence, som släpptes förra månaden, visade att enbart 25% av svenskarna betalade med kontanter minst en gång i veckan under 2017, vilket är en nedgång på 63% från för fyra år sedan. Hela 36% använder aldrig kontanter, eller använder det endast 1-2 gånger per år.

Som svar har centralbanken tagit i fundering på om det eventuellt skulle finnas ett behov av en digital valuta, en e-krona. Ett slutgiltigt beslut förväntas inte tas försen sent nästa år, men idén är att e-kronan skulle fungera som ett komplement till kontanter och inte som en ersättare.

Riksbankens direktör Stefan Ingves har sagt att Sverige borde tvinga bankerna att hantera kontanter åt sina kunder. I sin årsrapport på måndag har Riksbanken gått ut med att frågan om vilken roll de ska spela i framtiden, då ännu mindre kontantbetalningar sker, tas upp.

’Riksbanken analyserar den här utvecklingen noggrant’ säger Ingves. ’På det hela tror jag att vi kommer möta strukturella förändringar inom områden som innan varit stabila. Detta är en utveckling som kommer påverka alla Riksbankens avdelningar och vi kommer behöva ta strategiska beslut angående vägen framåt’

Den här versionen korrigerar en bild som visade en norsk krona.

  • Med assistans från Niklas Magnusson och Sheldon Reback

(Uppdaterad med Riksbankens direktör Stefan Ingves kommentarer från årsrapporten)