Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies (s.k. kakor) för statistiska, reklam och funktionella ändamål. Tack vare dem kan vi individuellt anpassa webbplatsen efter dina behov. Man kan välja att acceptera cookies eller inaktivera dem i webbläsaren, så att ingen information kommer att samlas in. Läs mer om hur de kan inaktiveras.

Sekretesspolicyn hänvisar till de uppgifter som samlats in från webbplatsanvändaren när du använder webbplatsen.

§ 1. Administratör av personuppgifter

 1. Administratören för personuppgifter är webbplatsen Loansprofy.com. Personuppgifter behandlas i enlighet med lagen av den 29 augusti 1997 om skydd av personuppgifter (enhetlig text: Officiell artikel 2002 nr 101 avsnitt 926, med ändringar).
 2. Personuppgifter lämnas på frivillig basis.

§ 2. Uppgiftsinsamling

 1. Automatiskt insamlade uppgifter: IP-adress, domännamn, identifieringsdata för webbläsare, typ av operativsystem och annan data som automatiskt överförs av webbläsare.
 2. Uppgifter som samlats in under kontakt via kontaktformuläret: e-postadress, namn, efternamn, telefonnummer.

§ 3. Syftet med datainsamling

 1. Data samlas in i samband med tillhandahållandet av tjänsten och för marknadsföringsändamål.
 2. Uppgifter som samlas in under kontakten används endast för att svara på dina frågor.

§ 4. Skydd och säkerhet av dina uppgifter

 1. Creditonline.today förbinder sig att skydda data som samlats in på servern i enlighet med gällande bestämmelser och i enlighet med högsta säkerhets- och dataskyddsnormer.
 2. Dina uppgifter kommer inte att delas eller säljas till tredje part.
 3. Dina uppgifter får endast göras tillgängliga för enheter som är auktoriserade enligt gällande lag.
 4. Kommunikation mellan din webbläsare och vår server är säkrad med SSL/TLS-protokollet och giltiga certifikat utfärdade av betrodda certifieringscenter.
 5. Databasen är skyddad mot tredje parts tillgång.

§ 5. Ändring av uppgifter

 1. I enlighet med lagen om skydd av personuppgifter har du rätt att få tillgång till dina uppgifter, korrigera dem, radera uppgifter och rätten att invända i de fall som anges i ovanstående lag.
 2. Om dina du anser att dina personuppgifter ska ändras, vänligen uppdatera dem via e-post till mail@Loansprofy.com.

§ 6. Tekniska problem och HTTP Cookies

 1. Webbplatsen använder HTTP-cookies - webbkakor.
 2. HTTP-kakan används för att upprätthålla användarens session för statistiska ändamål och ändamål som är relaterade till förbättringen av webbplatsen.
 3. HTTP-kakan innehåller data som används för att identifiera användaren.
 4. HTTP-kakan innehåller inte personuppgifter.

§ 7. Ändringar i sekretesspolicyn

 1. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy.
 2. Ändringarna kommer att publiceras på denna sida.

§ 8. Tilläggsbestämmelser

Innehållet i kommentarerna på artiklarna som publiceras på webbplatsen överensstämmer inte alltid med våra åsikter. Varje författare är slutgiltigt ansvarig för sina egna kommentarer publicerade på hemsidan.

§ 9. Kontakt

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller skyddet av dina personuppgifter, kontakta oss via mail på mail@Loansprofy.com.